Sadece not ortalaman ile ALTINBAŞ Üniversitesi ailesine katılabilirsin.

Yatay Geçiş Başvuru tarihlerimiz için aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başarı Şartı (GNO) İle Kurumlararası Yatay Geçiş

 • Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında ki tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması ya da genel not ortalamasının en az (GNO)4,00 üzerinden (GNO)2.29 olması şartı aranır.
 • Ön lisans programlarının ikinci ve üçüncü yarıyıllarına; lisans programlarının ikinci ve üçüncü sınıflarına yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
 • Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gereklidir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 

Başvuru Belgeleri

 • Yatay Geçiş Başvuru Formu
 • Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alacağı, dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge.
 •  Ders içerikleri (Farklı dilde olması durumunda noter tarafından Türkçe ya da İngilizce çeviri yapılması gerekmektedir.)
 • Disiplin durum belgesi (bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 • Öğrenci Belgesi.
 • Sınav Sonuç Belgesi: ÖSYS/DGS Sınav Sonuç Belgesi/Puan Tablosu
 •  Kimlik Fotokopisi
 • Lise Diploması: Onaylı fotokopisi
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf.
 • Dil Yeterlilik Belgesi

 

İngilizce Dil Yeterlilik

Öğretim dili tümüyle veya kısmen İngilizce olan programlara başvuran adayların dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin İngilizce yeterlilikleri Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan ve akademik takvimde tarihleri ilan edilen İngilizce Yeterlilik Sınavları ile belirlenir. İngilizce başarı koşulları Altınbaş Üniversitesi Hazırlık Programı Yönetmeliğine göre uygulanır.

Üniversitemizde Geçerliliği Olan Sınav Türü ve Koşulları Aşağıdaki gibidir;

 

Sınav Türü Geçerlilik Süresi Asgari Puan
Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlik Sınavı 60
TOEFL IBT 2 yıl 65
PTE Akademik 2 yıl 55
FCE 2 yıl C
CAE 2 yıl C
CPE 2 yıl C
YDS 2 yıl 85

 

*  İlk ve Acil Yardım programına yatay geçiş yapacak öğrencilerin, üniversitelerin tıp fakültelerinden veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık rapor almaları gerekmektedir.

* Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programına Yatay Geçiş Hakkı kazanan öğrencilerin “Uçuşa Elverişlidir.” Raporu teslim etmeleri zorunludur.

 

  KURUMLARARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ
Başvuru ve Kayıt Tarihleri
Genel Not Ortalaması İle (GANO) Merkezi Yerleştirme Puanı İle
(Ek Madde 1)
BAHAR YARIYILI   Önlisans Önlisans ve Lisans
Kurumlar arası (yurt içi) ve kurum içi yatay geçiş başvuraları 21 – 25 Ocak 2019 21 – 25 Ocak 2019
Kurumlar arası (yurt içi) ve kurum içi yatay geçiş başvuralarının değerlendirilmesi 28 – 29 Ocak 2019 28 – 29 Ocak 2019
Kurumlar arası (yurt içi) ve kurum içi yatay geçiş sonuçlarının internet üzerinden duyurulması 30.01.2019 30.01.2019
Kurumlararası yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler için İngilizce Seviye Tespit Sınavı 31.01.2019 31.01.2019
Kurumlararası yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler için İngilizce Yeterlik Sınavı 1.02.2019 1.02.2019
Kurumlar arası (yurt içi) ve kurum içi yatay geçiş asil liste kesin kayıtları 4.02.2019 4.02.2019
Kurumlararası yatay geçiş ile kayıt hakkı kazanan yedek liste kesin kayıtları 5.02.2019 5.02.2019