BİLGİLER 

Yatay geçişler YÖK’ün”Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.

  • Yatay Geçişler Kurum içi ve Kurumlararası olarak iki şekilde yapılabilmektedir.
  • Kurum içi Yatay Geçişler aynı kurumda farklı programlar arası geçişi kapsamaktadır.

Öğrencinin ösym puanının yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı ve kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2,29 olması şarttır. Hukuk Fakültesine yapılacak başvurularda ise genel not ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2,75 olması şarttır.

  • Kurumlararası Yatay geçiş:

Yurt içi ve Yurt Dışı olmak üzere iki ayrı kontenjan dahilinde öğrenci almaktadır.

Yurt İçi : Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az (GNO)4.00 üzerinden (GNO)2.00 olması şartı aranır. Ortalama ile yatay geçiş aynı puan türünden eşdeğer programlara geçişini sağlar.

Yurt Dışı :Yurt dışındaki üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Yurt Dışından Yatay Geçiş Başvuru Koşulları için tıklayınız.

  • Buna ek olarak 2014 yılından itibaren Ek-Madde I kapsamında kurumlararası ve kurum içi yatay geçişlerde yapılmaktadır.

 

Ek – Madde I : MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

Yükseköğretim kurumlarından herhangi birine kayıtlı tüm öğrenciler merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin, eğitim aldığı üniversiteye girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitedeki programın o yılki taban puanına eşit veya daha yüksek ise yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Hazırlık sınıfı ve son sınıf dahil olmak üzere bu geçiş hakkından yararlanabilirler. Öğrenciler bu maddeden yararlanarak ancak 1 defaya mahsus yatay geçiş yapabilmektedir.

DGS ile yerleşenler sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin ön lisans alanı ile tercih edebileceği yerlere ve DGS puanı dikkate alınarak yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı uygulama ilkeleri için tıklayınız.

*Bu kapsamda Bahar döneminde Ön Lisans programları ile birlikte Lisans Bölümleri için de yatay geçiş başvurusu kabul edilmektedir.

 

  • İngilizce Yeterlilik

Öğretim dili tümüyle veya kısmen İngilizce olan programlara başvuran adayların dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ingilizce yeterlilikleri Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan ve akademik takvimde tarihleri ilan edilen İngilizce Yeterlilik Sınavları ile belirlenir. İngilizce başarı koşulları Altınbaş Üniversitesi Hazırlık Programı Yönetmeliğine göre uygulanır.

 

2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

MYO / FAKÜLTELER İÇİN Başlangıç

Tarihi

Bitiş

Tarihi

Başvurular 10.01.2018 24.01.2018
Değerlendirme 25.01.2018 25.01.2018
Kazananların İlanı 26.01.2018
İngilizce Yeterlik Sınavı 29.01.2018
Kesin Kayıt 29.01.2018 30.01.2018
Yedek Kayıt 31.01.2018

  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Yatay Geçiş Başvuru Formu

2- Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alacağı, dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge.

3- Ders içerikleri (Farklı dilde olması durumunda noter tarafından Türkçe ya da İngilizce çeviri yapılması gerekmektedir.)

4- Disiplin durum belgesi (bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)

5- Öğrenci Belgesi.

6-

Sınav Türü  

Geçerlilik süresi

 

Asgari Puan
Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlilik Sınavı 60
TOEFL IBT 2 yıl 65
PTE Akademik 2 yıl 55
FCE 2 yıl  C
CAE 2 yıl  C
CPE 2 yıl  C
YDS 2 yıl 85

 

 

7- Sınav Sonuç Belgesi: ÖSYS/DGS Sınav Sonuç Belgesi

8- Kimlik Fotokopisi: T.C. ve K.K.T.C. uyruklular için nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi. Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportlarındaki resim ve kimlik bilgileri ile işlem gören sayfaların fotokopisi.

9- Lise Diploması: Onaylı fotokopisi

10- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf.

11- Daha önce Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmadığını belirten belge.