Geç kalmadın! Sınav puanın ile ayrıcalıklarımızdan faydalanabilirsin.

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) İle Yatay Geçiş

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda başvuru yapılabilir.
 • Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler bu geçiş hakkından yararlanabilirler.
 • Öğrenciler Ek Madde-1 kapsamında ancak 1 defaya mahsus yatay geçiş yapabilmektedir.
 • DGS ile yerleşenler sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin ön lisans alanı ile tercih edebileceği yerlere ve DGS puanı dikkate alınarak yatay geçiş başvurusu yapabilir.

 

Başvuru Belgeleri

 • Yatay Geçiş Başvuru Formu
 • Disiplin durum belgesi (bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 • Öğrenci Belgesi.
 • Sınav Sonuç Belgesi: ÖSYS/DGS Sınav Sonuç Belgesi/Puan Tablosu
 •  Kimlik Fotokopisi
 • Lise Diploması: Onaylı fotokopisi
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf.
 •  Daha önce Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmadığını belirten belge.
 • Dil Yeterlilik Belgesi

 

 İngilizce Dil Yeterlilik

Öğretim dili tümüyle veya kısmen İngilizce olan programlara başvuran adayların dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin İngilizce yeterlilikleri Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan ve akademik takvimde tarihleri ilan edilen İngilizce Yeterlilik Sınavları ile belirlenir. İngilizce başarı koşulları Altınbaş Üniversitesi Hazırlık Programı Yönetmeliğine göre uygulanır.

Üniversitemizde Geçerliliği Olan Sınav Türü ve Koşulları Aşağıdaki gibidir;

 

Sınav Türü Geçerlilik Süresi Asgari Puan
Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlik Sınavı 60
TOEFL IBT 2 yıl 65
PTE Akademik 2 yıl 55
FCE 2 yıl C
CAE 2 yıl C
CPE 2 yıl C
YDS 2 yıl 85

 

*  İlk ve Acil Yardım programına yatay geçiş yapacak öğrencilerin, üniversitelerin tıp fakültelerinden veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık rapor almaları gerekmektedir.

* Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programına Yatay Geçiş Hakkı kazanan öğrencilerin “Uçuşa Elverişlidir.” Raporu teslim etmeleri zorunludur.

Başvurularla ilgili değerlendirme “ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN Yönetmelik ’in ilgili maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

Önemli Not: Posta yoluyla yapılacak başvurular ile eksik, onaylanmamış belge ve evraklarla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

 

YURTDIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ

*Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş Hakkında Yükseköğretim Kurulu Duyurusu !!

TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak;

 1. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin,
 2. a) İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb. ) programlar için belirlenen başarı sırasının aranmasına,
 3. b) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,
 4. c) Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerektiğine,
 5. 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500’e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilmesine, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine,
 6. TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmamasına

karar verilmiştir.

KURUMLARARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ

Başvuru ve Kayıt Tarihleri

Genel Not Ortalaması (GANO) Merkezi Yerleştirme Puanı İle

(Ek 1 Madde)

 

GÜZ YARIYILI

 

Kurumlar arası (yurt içi ve yurt dışı) ve kurum içi yatay geçiş başvuralarının son günü

Önlisans ve Lisans Önlisans ve Lisans
10 Ağustos 2018 15 Ağustos 2018
Kurumlar arası (yurt içi ve yurt dışı) ve kurum içi yatay geçiş başvuralarının değerlendirilmesi 13 – 16 Ağustos 2018 16 – 17 Ağustos 2018
Kurumlar arası (yurt içi ve yurt dışı) ve kurum içi yatay geçiş sonuçlarının internet üzerinden duyurulması 17 Ağustos 2018 Cuma 20 Ağustos 2018 Pazartesi
Kurumlararası yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı) yoluyla kabul edilen öğr. için İngilizce Seviye Tespit Sınavı 27 Ağustos 2018 Pazartesi 27 Ağustos 2018 Pazartesi
Kurumlar arası yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı) yoluyla kabul edilen öğrenciler için İngilizce Yeterlik Sınavı 29 Ağustos 2018 Çarşamba 28 Ağustos 2018 Salı
Kurumlar arası (yurt içi ve yurt dışı) ve kurum içi yatay geçiş asil liste kesin kayıtları 05 – 07 Eylül 2018 05 – 07 Eylül 2018
Kurumlar arası (yurt içi ve yurt dışı) ve kurum içi yatay geçiş yedek liste kesin kayıtları 10 – 11 Eylül 2018 10 – 11 Eylül 2018

Yatay geçiş başvurusu için tıkla