Farklı bir bölüme geçmek çok kolay!

Kurum içi Yatay Geçiş

  • Aynı kurumda farklı programlar arası geçişi kapsamaktadır.
  • Öğrencinin ÖSYM puanının yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı ve kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının (GNO) 4,00 üzerinden en az 2,29 olması şarttır.
  • Hukuk Fakültesine yapılacak başvurularda ise genel not ortalamasının (GNO) 4,00 üzerinden en az 2,75 olması şarttır.
  • Ön lisans diploma programlarında ikinci yarıyıl ve üçüncü yarıyıl başlarında, lisans diploma programlarında ikinci sınıf ve üçüncü sınıf başlarında yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

 

*  İlk ve Acil Yardım programına yatay geçiş yapacak öğrencilerin, üniversitelerin tıp fakültelerinden veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık rapor almaları gerekmektedir.

* Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programına Yatay Geçiş Hakkı kazanan öğrencilerin “Uçuşa Elverişlidir.” Raporu teslim etmeleri zorunludur.

 

Başvuru Belgeleri

  • Kurumiçi Başvuru Formu
  • Not Durum Belgesi (Transkript)
  • ÖSYM Puan Tablosu
  • İngilizce Dil Yeterlilik

Öğretim dili tümüyle veya kısmen İngilizce olan programlara başvuran adayların dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin İngilizce yeterlilikleri Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan ve akademik takvimde tarihleri ilan edilen İngilizce Yeterlilik Sınavları ile belirlenir. İngilizce başarı koşulları Altınbaş Üniversitesi Hazırlık Programı Yönetmeliğine göre uygulanır.

Üniversitemizde Geçerliliği Olan Sınav Türü ve Koşulları Aşağıdaki gibidir;

 

Sınav Türü Geçerlilik Süresi Asgari Puan
Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlik Sınavı 60
TOEFL IBT 2 yıl 65
PTE Akademik 2 yıl 55
FCE 2 yıl C
CAE 2 yıl C
CPE 2 yıl C
YDS 2 yıl 85

Başvuru Tarihleri

KURUMLARARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ

Başvuru ve Kayıt Tarihleri

Genel Not Ortalaması (GANO) Merkezi Yerleştirme Puanı İle

(Ek 1 Madde)

 

GÜZ YARIYILI

 

Kurumlar arası (yurt içi ve yurt dışı) ve kurum içi yatay geçiş başvuralarının son günü

Önlisans ve Lisans Önlisans ve Lisans
10 Ağustos 2018 15 Ağustos 2018
Kurumlar arası (yurt içi ve yurt dışı) ve kurum içi yatay geçiş başvuralarının değerlendirilmesi 13 – 16 Ağustos 2018 16 – 17 Ağustos 2018
Kurumlar arası (yurt içi ve yurt dışı) ve kurum içi yatay geçiş sonuçlarının internet üzerinden duyurulması 17 Ağustos 2018 Cuma 20 Ağustos 2018 Pazartesi
Kurumlararası yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı) yoluyla kabul edilen öğr. için İngilizce Seviye Tespit Sınavı 27 Ağustos 2018 Pazartesi 27 Ağustos 2018 Pazartesi
Kurumlar arası yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı) yoluyla kabul edilen öğrenciler için İngilizce Yeterlik Sınavı 29 Ağustos 2018 Çarşamba 28 Ağustos 2018 Salı
Kurumlar arası (yurt içi ve yurt dışı) ve kurum içi yatay geçiş asil liste kesin kayıtları 05 – 07 Eylül 2018 05 – 07 Eylül 2018
Kurumlar arası (yurt içi ve yurt dışı) ve kurum içi yatay geçiş yedek liste kesin kayıtları 10 – 11 Eylül 2018 10 – 11 Eylül 2018

Yatay geçiş başvurusu için tıkla