Altınbaş Üniversitesi

BAŞARI ŞARTI (GNO) İLE KURUMLARARASI YURT İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

Genel Not Ortalaması (GNO): Adayın, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı ve kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının (GNO) 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2,29 olması şarttır.

Eş Değerlik: Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eş değer program olması gerekir. İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma programları, eş değer olarak kabul edilir.

Kayıt Durumu: Aday, herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir lisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir. Kayıtsız statüde olan adaylar ise yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

Öğrenim Süresi: Aday, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, lisans diploma programında, hazırlık ve yaz okulu hariç, en az iki dönem öğrenim görmüş olmalıdır. Lisans diploma programlarında İngilizce Hazırlık Programına, ilk iki yarıyıla ve son iki yarıyıla yatay geçiş yapılamaz.

İkinci Öğretim Programlarında yüzdelik dilim: İkinci öğretim diploma programlarından örgün öğretim programlarına başvurularda, adayların ayrıca bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçmiş olması gerekir.

İngilizce Dil Yeterliği: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvurularda, İngilizce dil yeterliğinin sağlanması gerekir. Dil yeterliğini sağlayamayan adayların kaydı yapılmaz.
Dil yeterliğini gösterir geçerli belgesi olmayan adaylar Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün belirlediği gün ve saatte sınava girerler.

Adayların yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen başarı sıralamalarını sağlamaları gerekir.

Diş Hekimliği lisans programı için: 2020 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 80.000’inci sırada olma başarı şartı aranır.

Eczacılık lisans programı için: 2020 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 100.000’inci sırada olma başarı şartı aranır.

Hukuk lisans programı için: 2015, 2016 veya 2017 ÖSYS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran adayların bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (TM-3) 150.000’inci sırada olma şartı aranır. 2018 veya 2019 YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (EA) 190.000’inci sırada olma şartı aranır. 2020, 2021 veya 2022 yıllarında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (EA) 125.000’inci sırada olma şartı aranır.

Mimarlık (İngilizce ve Türkçe) lisans programları için: 2016, 2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4/SAY) 200.000’inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 250.000’inci sırada olma başarı şartı aranır.

Mühendislik lisans programları için: 2016, 2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4/SAY) 240.000’inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 300.000’inci sırada olma başarı şartı aranır.

Tıp lisans programı için : 2015, 2016, 2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4/SAY) 40.000’inci olma şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 50.000’inci sırada olma başarı şartı aranır.

Başarı Şartı (GNO) İle Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri

*ÖSYS-LYS-YKS veya DGS Sonuç Belgesi ile Yerleştirme Belgesi (Barkodlu çıktı)

*Yeni tarihli Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınabilir)

*Nüfus Cüzdan/Kimlik Fotokopisi

*Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)

*Onaylı Transkript Belgesi (İngilizce hazırlık sınıfına devam edenler hariç)

*Onaylı Ders İçerikleri (İngilizce hazırlık sınıfına devam edenler hariç)

*Yatay geçiş yapmasına engel olmadığına ilişkin belge.

*Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

*Lise Diploması(Onaylı fotokopisi veya E devletten alınan çıktısı)

*Öğretim dili İngilizce olan bölümlere başvuruda varsa B-2 Düzeyinde İngilizce yeterlik belgesi veya Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlar İçin Muafiyet Yönergesi’nin 6. Maddesinde yer alan eşdeğer belgeler.