YATAY GEÇİŞ İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR

Yatay geçişle ilgili sıkça sorulan sorular içintıklayınız.

BİLGİLER 

Yatay geçişler YÖK’ün”Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.

  • Yatay Geçişler Kurum içi ve Kurumlararası olarak iki şekilde yapılabilmektedir.
  • Kurum içi Yatay Geçişler aynı kurumda farklı programlar arası geçişi kapsamaktadır.

Öğrencinin ösym puanının yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı ve kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2,29 olması şarttır. Hukuk Fakültesine yapılacak başvurularda ise genel not ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2,75 olması şarttır.

  • Kurumlararası Yatay geçiş:

Yurt içi ve Yurt Dışı olmak üzere iki ayrı kontenjan dahilinde öğrenci almaktadır.

Yurt İçi : Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az (GNO)4.00 üzerinden (GNO)2.29 olması şartı aranır. Ortalama ile yatay geçiş aynı puan türünden eşdeğer programlara geçişini sağlar.

Yurt Dışı :Yurt dışındaki üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Yurt Dışından Yatay Geçiş Başvuru Koşulları için tıklayınız.

  • Buna ek olarak 2014 yılından itibaren Ek-Madde I kapsamında kurumlararası ve kurum içi yatay geçişlerde yapılmaktadır.

Ek – Madde I : MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

Yükseköğretim kurumlarından herhangi birine kayıtlı tüm öğrenciler merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin, eğitim aldığı üniversiteye girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitedeki programın o yılki taban puanına eşit veya daha yüksek ise yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Hazırlık sınıfı ve son sınıf dahil olmak üzere bu geçiş hakkından yararlanabilirler. Öğrenciler bu maddeden yararlanarak ancak 1 defaya mahsus yatay geçiş yapabilmektedir.

DGS ile yerleşenler sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin ön lisans alanı ile tercih edebileceği yerlere ve DGS puanı dikkate alınarak yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı uygulama ilkeleri için tıklayınız.

*Bu kapsamda Bahar döneminde Ön Lisans programları ile birlikte Lisans Bölümleri için de yatay geçiş başvurusu kabul edilmektedir.

 

  • İngilizce Yeterlilik

Öğretim dili tümüyle veya kısmen İngilizce olan programlara başvuran adayların dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ingilizce yeterlilikleri Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan ve akademik takvimde tarihleri ilan edilen İngilizce Yeterlilik Sınavları ile belirlenir. İngilizce başarı koşulları Altınbaş Üniversitesi Hazırlık Programı Yönetmeliğine göre uygulanır.

Yatay Geçiş Başvuru Akademik Takvim

Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Akademik Takvim

Başvuru için gerekli belgeler

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

Not ortalaması ile (Kurumlararası) Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız.

Merkezi Sınav Puanı ile (Kurumlararası) Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız.

Not Ortalaması ile (Kurumiçi) Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız.

Merkezi Sınav Puanı ile (Kurumiçi) Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Ön-Lisans programlarına ait taban ve tavan puanlar için 

 

Lisans – Ön Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi için  tıklayınız.

Lisans – Ön Lisans Programları Yatay Geçiş Mevzuatı için  tıklayınız

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

YATAY GEÇİŞ İLE GELENLER İÇİN ÜCRET GÖRÜNTÜLEME , KREDİ KARTI İLE ÖDEMEYE BURADAN GİDEBİLİRSİNİZ.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.