Farklı bir bölüme geçmek çok kolay!

Yatay Geçiş Başvuru tarihlerimiz için aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kurum içi Yatay Geçiş

  • Aynı kurumda farklı programlar arası geçişi kapsamaktadır.
  • Öğrencinin ÖSYM puanının yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı ve kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının (GNO) 4,00 üzerinden en az 2,29 olması şarttır.
  • Hukuk Fakültesine yapılacak başvurularda ise genel not ortalamasının (GNO) 4,00 üzerinden en az 2,75 olması şarttır.
  • Ön lisans diploma programlarında ikinci yarıyıl ve üçüncü yarıyıl başlarında, lisans diploma programlarında ikinci sınıf ve üçüncü sınıf başlarında yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

 

Başvuru Belgeleri

 • Kurumiçi Başvuru Formu
 • Not Durum Belgesi (Transkript)
 • ÖSYM Puan Tablosu
 • İngilizce Dil Yeterlilik

Öğretim dili tümüyle veya kısmen İngilizce olan programlara başvuran adayların dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin İngilizce yeterlilikleri Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan ve akademik takvimde tarihleri ilan edilen İngilizce Yeterlilik Sınavları ile belirlenir. İngilizce başarı koşulları Altınbaş Üniversitesi Hazırlık Programı Yönetmeliğine göre uygulanır.

Üniversitemizde Geçerliliği Olan Sınav Türü ve Koşulları Aşağıdaki gibidir;

 

Sınav Türü Geçerlilik Süresi Asgari Puan
Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlik Sınavı 60
TOEFL IBT 2 yıl 65
PTE Akademik 2 yıl 55
FCE 2 yıl C
CAE 2 yıl C
CPE 2 yıl C
YDS 2 yıl 85

Başvuru Tarihleri

KURUMLARARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ
Başvuru ve Kayıt Tarihleri
GÜZ YARIYILI Genel Not Ortalaması (GANO İle) Merkezi Yerleştirme Puanı
(Ek Madde 1)
Önlisans ve Lisans
Kurumlar arası (yurt içi ve yurt dışı) ve kurum içi yatay geçiş başvuru tarihleri 05 Ağustos – 06 Eylül 2019
Kurumlar arası (yurt içi ve yurt dışı) ve kurum içi yatay geçiş başvuralarının değerlendirilmesi 09 – 12 Eylül 2019
Kurumlar arası (yurt içi ve yurt dışı) ve kurum içi yatay geçiş sonuçlarının internet üzerinden duyurulması 13 Eylül 2019 Cuma
Kurumlararası yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı) yoluyla kabul edilen öğr. için İngilizce Seviye Tespit Sınavı 16 Eylül 2019 Pazartesi
Kurumlar arası yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı) yoluyla kabul edilen öğrenciler için İngilizce Yeterlik Sınavı 18 Eylül 2019 Çarşamba
Kurumlar arası (yurt içi ve yurt dışı) ve kurum içi yatay geçiş asil liste kesin kayıtları 23 – 24 Eylül 2019
Pazartesi / Salı
Kurumlar arası (yurt içi ve yurt dışı) ve kurum içi yatay geçiş yedek liste kesin kayıtları 25 Eylül 2019 Çarşamba