Geç kalmadın! Sınav puanın ile ayrıcalıklarımızdan faydalanabilirsin.

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) İle Yatay Geçiş

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda başvuru yapılabilir.
 • Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler bu geçiş hakkından yararlanabilirler.
 • Öğrenciler Ek Madde-1 kapsamında ancak 1 defaya mahsus yatay geçiş yapabilmektedir.
 • DGS ile yerleşenler sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin ön lisans alanı ile tercih edebileceği yerlere ve DGS puanı dikkate alınarak yatay geçiş başvurusu yapabilir.

 

A ) Başvuru Belgeleri

 • ÖSYS-LYS-YKS veya DGS Sonuç Belgesi ile Yerleştirme Belgesi (Barkodlu çıktı)
 • Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan/Kimlik Fotokopisi
 • Onaylı Transkript Belgesi (İngilizce hazırlık sınıfına devam edenler hariç)
 • Onaylı Ders İçerikleri (İngilizce hazırlık sınıfına devam edenler hariç)
 • Yatay geçiş yapmasına engel olmadığına ilişkin belge.
 • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
 • Lise Diploması(Onaylı fotokopisi veya E devletten alınan çıktısı)
 • Öğretim dili İngilizce olan bölümlere başvuruda varsa B-2 Düzeyinde İngilizce yeterlik belgesi veya Yabancı Diller Yüksekokulu Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlar İçin Muafiyet Yönergesi’nin 6. Maddesinde yer alan aşağıdaki eşdeğer belgeler.

 

Sınav Türü Geçerlilik Süresi Asgari Puan
YDY Yeterlik Sınavı 2 yıl 60
TOEFL IBT 2 yıl 65
TOEFL ITP 2 yıl 500
PTE Akademik 2 yıl 55
CAE 2 yıl C
CPE 2 yıl C
YDS-YÖKDİL 2 yıl 80
Em SAT 2 yıl 1250
AU DİLMER 2 yıl 60
 • Yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair yazı.(kesin kayıttta)
 • Yurt dışında yapılacak başvurularda yukarıdaki belgelere ek olarak:

a) YÖK tanıma belgesi(ÖSYM tarafında KKTC Üniversitelerine yerleştirilenler hariç)

b) Pasaport fotokopisi ve Ülkeye giriş-çıkış bilgileri (E devletten alınabilir)

c) Belgelerin onaylı Türkçe çevirileri

B)  Üniversitemizden, diğer üniversitelere önceki dönemlerde Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile yatay geçiş yapan öğrenciler güz döneminde geri dönebilirler. Başvuru tarihleri ve belgeleri yukarıda istenen belgelerin aynısıdır.

 

Başvurularla ilgili değerlendirme “ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN Yönetmelik ’in ilgili maddesi uyarınca yapılacaktır.

Önemli Not: Posta yoluyla yapılacak başvurular ile eksik, onaylanmamış belge ve evraklarla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

YURTDIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ

*Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş Hakkında Yükseköğretim Kurulu Duyurusu !!

TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak;

 1. 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin,
 2. a) İlgili yıldaki (2015 ve sonrası) ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb. ) programlar için belirlenen başarı sırasının aranmasına,
 3. b) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,
 4. c) Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerektiğine,
 5. 2018-2019 eğitim öğretim döneminden itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500’e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilmesine, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine,
 6. TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmamasına

karar verilmiştir.

       ÖN LİSANS- LİSANS PROGRAMLARI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI

(EK MADDE 1) İLE YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri 03-21 Ocak 2022
Değerlendirme Tarihleri 24-27 Ocak 2022
Sonuçların İlan Tarihi 28 Ocak 2022
Kesin Kayıt Tarihleri 28 Ocak – 8 Şubat 2022
Yedek Kayıt Tarihleri 10-11 Şubat 2022