Altınbaş Üniversitesi

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’İN EK-1 MADDESİNE GÖRE YATAY GEÇİŞ (MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE)

1- Güz yarıyılında; Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilir ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamaz. (ÖSYS Puanı ile Türkiye’de veya KKTC’de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanlar da adı geçen madde kapsamında başvuru yapamaz), Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90’ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında (ÖSYS/YKS) öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar kontenjan ayrılmasına

-Güz yarıyılı Ek Madde-1 yatay geçiş kontenjanı; Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90’ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında (ÖSYS/YKS) öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar kontenjan ayrılır.

2- Bahar yarıyılında ise; Yurdumuzdaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilir ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamaz. (ÖSYS Puanı ile Türkiye’de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanlar da adı geçen madde kapsamında başvuru yapamaz),

-Bahar yarıyılı Ek Madde-1 yatay geçiş kontenjanı; her bir diploma programının hazırlık sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS/YKS) Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %20’sini geçmeyecek kadar kontenjan ayrılır.

3- Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

4- Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek isledikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilir (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa),

5- Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ikinci eğitimden birinci eğitime, birinci eğitimden ikince eğitime geçiş yapılabilir,

6-  Öğrenciler Ek Madde -I uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler,

7-  Güz yarıyılında ilgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler başvuru yapamaz, (Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştikleri yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayarak, ilgili yükseköğretim programına ve yükseköğretim kurumuna intibak sürecini geçirdikten sonra, yatay geçiş sürecinin mantığına uygun olarak diğer yükseköğretim programlarına geçiş için başvuruda bulunmalarının daha faydalı olacağı hususu göz önüne alınarak, ilgili yılda ÖSYS’de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki dönem/yılda yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı bulunmaktadır.) Ancak ilgili yılın ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler bahar yarıyılında kontenjan ilan edilmişse başvuru yapabilirler.

8- Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden güz yarıyılında yararlanabilir, birinci sınıf öğrencileri ise ancak kontenjan ilan edilmişse bahar yarıyılında bu maddeden yararlanabilirler. Bu durumdaki adayların intibakları ilgili kurullar tarafından yapılır.

9-  Öğrencinin geçmek islediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz,

10- DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamaz.

11- Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekir, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekir.

12- Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz.

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) İle Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri

*ÖSYS-LYS-YKS veya DGS Sonuç Belgesi ile Yerleştirme Belgesi (Barkodlu çıktı)

*Yeni tarihli Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınabilir)

*Nüfus Cüzdan/Kimlik Fotokopisi

*Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)

*Onaylı Transkript Belgesi (İngilizce hazırlık sınıfına devam edenler hariç)

*Onaylı Ders İçerikleri (İngilizce hazırlık sınıfına devam edenler hariç)

*Yatay geçiş yapmasına engel olmadığına ilişkin belge.

*Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığını gösteren belge.

*Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

*Lise Diploması(Onaylı fotokopisi veya E devletten alınan çıktısı)

*Öğretim dili İngilizce olan bölümlere başvuruda varsa B-2 Düzeyinde İngilizce yeterlik belgesi veya Yabancı Diller Yüksekokulu Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlar İçin Muafiyet Yönergesi’nin 6. Maddesinde yer alan eşdeğer belgeler.