Altınbaş Üniversitesi

BAŞARI ŞARTI (GNO) İLE KURUMLARARASI YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

Genel Not Ortalaması (GNO): Adayın, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı ve kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının (GNO) 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2,29 olması şarttır. 

Tanınırlık: Adayın öğrenim gördüğü üniversitenin (yükseköğretim kurumunun) ve eğitimin yapıldığı programın, lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması gerekir.

Eş Değerlik: Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eş değer program olması gerekir. İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma programları, eş değer olarak kabul edilir.

Kayıt Durumu: Aday, yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir lisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir. Kayıtsız statüde olan adaylar ise yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

Taban Puan ve Başarı Sırası Koşulu

Adayların, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

İlk 400’deki Üniversitelerden başvuran adayların Öğrenime başladıkları yıl YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 400’de yer alan üniversitelerde kayıtlı olan adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

Lise öğrenimini Türkiye’de tamamlayanların, yurt dışında öğrenime başladıkları yılda YKS’ye girmiş ve ilgili programın puan türünde, programın yurt içindeki eş değer programlar için belirlenmiş en düşük taban puana eşit veya yüksek puana sahip olmaları ve YÖK tarafından belirlenmiş olan başarı sıralaması(2) koşulunu sağlamış olmaları gerekir. YKS sınav sonucu olmadan SAT, ACT, Abitur, Bakalorya vb. diğer sınav belgelerinin sunulması, başvuru için yeterli değildir.

Lise öğreniminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların ise, kayıt oldukları diploma programının hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması (tüm derslerden en az geçer not almış olması) gerekir. Bu durumdaki

öğrenciler, 2. sınıf kontenjanlarına başvuru yapamazlar.

YÖK tarafından kabul edilen sıralama koşulları:

Adayların yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen başarı sıralamalarını sağlamaları gerekir.

Diş Hekimliği lisans programı için: 2020 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 80.000’inci sırada olma başarı şartı aranır.

Eczacılık lisans programı için: 2020 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 100.000’inci sırada olma başarı şartı aranır.

Hukuk lisans programı için: 2015, 2016 veya 2017 ÖSYS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran adayların bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (TM-3) 150.000’inci sırada olma şartı aranır. 2018 veya 2019 YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (EA) 190.000’inci sırada olma şartı aranır. 2020, 2021 veya 2022 yıllarında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (EA) 125.000’inci sırada olma şartı aranır.

Mimarlık (İngilizce ve Türkçe) lisans programları için: 2016, 2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4/SAY) 200.000’inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 250.000’inci sırada olma başarı şartı aranır.

Mühendislik lisans programları için: 2016, 2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4/SAY) 240.000’inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 300.000’inci sırada olma başarı şartı aranır.

Tıp lisans programı için : 2015, 2016, 2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4/SAY) 40.000’inci olma şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 50.000’inci sırada olma başarı şartı aranır.

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde (apostil yapılarak) hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe ve İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.

*Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı ve mühürlü belge. Belgede adayın sınıfının ve halen kayıtlı olduğunun belirtilmesi gerekir. Doğrulama kodu bulunan e-imzalı belgeler de kabul edilir.
*Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, adayın disiplin cezası durumunu gösterir imzalı mühürlü belge. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.) Doğrulama kodu bulunan e-imzalı belgeler de kabul edilir.
*Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmelidir. Kayıtlı olunan üniversitede 4,00’lük veya 100’lük sistemden başka not sistemi uygulanıyorsa, üniversiteden temin edilecek not dönüşümünü açıklayan resmi bir belge de eklenmesi gerekir. Doğrulama kodu bulunan e-imzalı belgeler de kabul edilir.
*Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Transkriptinizde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler
*YKS Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Sonuç Belgesi: Öğrencinin varsa Üniversiteye kayıt olduğu yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm LYS / YKS yerleştirme puan bilgilerini ve sıralamaları gösteren, doğrulama kodlu sonuç belgesi.Yurt dışındaki üniversiteye kayıt olunan yıla ait kabulde kullanılan ve YÖK tarafından kabul edilen uluslararası belgeler de ek olarak sunulabilir.
*Kimlik Belgesi: Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ve pasaport sayfalarının kopyası.
*Lise Diploması: Mezun olunan lise tarafından tahsis edilmiş diplomanın kopyası.
*Dil Yeterlik için: Varsa, kabul edilen Dil Yeterlik Belgesi’nin onaylı kopyası.
*Yurda Giriş/Çıkış Belgesi: T.C. uyruklu olup lise öğrenimini yurt dışında tamamlamış olan öğrencilerin e-devlet’ten barkodlu olarak ya da İlçe Emniyet Müdürlüklerinden ıslak imza ve mühürlü olarak yurt dışındaki üniversite öğrenimleri boyunca yurt dışında geçirdikleri süreyi belirtecek şekilde yurda giriş çıkış belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir